განცხადება

ჩვენმა ორგანიზაციამ ცენტრალურ კომისიაში გაიარა რეგისტრაცია, ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის სახით. მსურველებმა, საზოგადოებრივ საწყისებზე შეუძლიათ შეავსონ ქვემოთ მოცემული ფორმა, რომლის შემდეგაც ისინი არჩევნების დღეს განახორციელებენ დაკვირვებას საარჩევნო უბნებზე.

რეგისტრაცია

  • ამ ფორმის შევსებით თქვენ ადასტურებთ, რომ აკმაყოფილებთ საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 39-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს.
 

ანტისპამი